سلام
نخستین گردهمایی

خوش آمدید

سعی ما بر آنست که در این بخش، شجره نامه شما و چندین نسل قبل از شما و حتی نسل آینده را همراه با مشخصات کامل (تاریخ تولد، مکان تولد و در صورت امکان آخرین عکس) را ثبت و ضبط نماییم. لذا حضور فعال یکایک شما عزیزان در این امر مهم جهت توسعه این بخش واجب و ضرورییست.

لطفا سایت را بررسی کنید.

کامپیوتر مرکزی

تاریخچه

مشاهده همه
تبلیغ 2